Хаяг байршил

Хаяг байршил


Цахим мэдээллийн аюулгүй байдлын MNSEC 2017 уулзалт, өдөрлөг 9-р сарын 28, 29 - нд болно.

The corporate convention center

Mahatma Gandhi street-39, Khan uul district-15 Ulaanbaatar, Mongolia 17011

Зам харах
© MNSEC 2017

Арга хэмжээний зохион байгуулагч MNCERT/CC.