2017-09-28 - 29

Суудал

200 Хүн

Илтгэгч

16 Эксперт

CORPORATE HOTEL & CONVENTION CENTER

MNSEC 2017
Мэдээллийн аюулгүй байдлын уулзалт өдөрлөг

Цахим аюулгүй байдлын чиглэлээр олон улсын болон дотоодын мэргэжилтнүүдтэй мэдээлэл, мэдлэг чадвараа солилцох, арга туршлагаа хуваалцах, шинэ шийдэл, технологитой танилцах боломжуудыг хамруулсан “MNSEC 2017” уулзалт семинарыг 9 дүгээр сарын 28-29 -ны өдрүүдэд Corporate convention center - т зохион байгуулах гэж байна.

Энэ өдөрлөг яагаад чухал вэ

Мэдээллийн технологийн үсрэнгүй хөгжил нь ямар ч салбарыг хөгжүүлэгч, хурдасгагч гол хүчин зүйлд тооцогдож байгаа өнөө үед цахим мэдээллийн хэрэглээ, ашиглалт өдөр ирэх тусам нэмэгдсээр байгаа ба үүнийг дагаад цахим мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах хэрэгцээ шаардлага нэн чухалд тооцогдож байна. Ялангуяа сүүлийн жилүүдэд банк санхүүгийн байгууллагуудыг чиглэсэн халдлагууд ихээр гарах боллоо. Иймд цахим мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангахад чадвартай хүний нөөц, хууль, эрх зүйн тогтвортой орчин, техник хангамж, тоног төхөөрөмжийн иж бүрэн шийдэл голлох үүргийг гүйцэтгэх хэдий ч хувьсан хөгжиж буй цахим технологи хэрэглээнд нийцүүлэн өөрчлөгдөн хөгжих нь нэн шаардлагатай юм.

Илтгэл танилцуулга

5 орны 16 аюулгүй байдлын мэргэжилтэн, судлаачид MNSEC2017 арга хэмжээнд оролцож, Олон улсад болон Монгол улсад болсон сүүлийн үеийн халдлагын шинжилгээ, судалгааны үр дүнг танилцуулж, тэдгээрээс сэргийлэх арга, мэдлэг, зөвлөгөөг өгөх болно.

“Харуул Занги 2017”

5 дахь удаагаа зохион байгуулагдаж буй “Харуул Занги 2017” цахим аюулгүй байдлын тэмцээний финалын шат.

Сургалт, Туршилт

Аюулгүй байдлын системүүдийг ашиглах болон хортой кодыг шинжлэх сургалт, Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр бүтээгдэхүүн үйлчилгээний танилцуулга, бодит туршилтууд

ХӨТӨЛБӨР

08:30
08:30 - 09:00
Event Hall

Бүртгэл

09:20
09:20 - 09:30
Event Hall

Нээлт​ ​-​ ​ХХМТГ-ын​ ​дарга​ ​Б.Чинбат

09:30
09:30 - 10:00
Event Hall

Keynote​ ​-​ ​С.Бадрал​ ​/Монголын​ ​анхны​ ​вэбсайт​ ​бүтээгч/

10:10
10:00-10:30
Event Hall

Ө.Эсболд (Доктор, дэд профессор) - MNCERT/CC зөвлөх

Artificial Intelligence in cyber security
10:30
10:30 - 11:00
Event Hall

Tony Teo - Arbor Networks

Understanding​ ​the New​ ​Threat Landscape​ ​with the​ ​Global​ ​Threat Intelligence
11:00
11:00 - 11:30
Event Hall

Цайны​ ​завсарлага

11:30
11:30 - 11:50
Event Hall

Ж.Наранбат - MNCERT/CC

MNCERT/CC тайлан
11:50
11:50 - 12:20
Event Hall

Michael Hausding - SWITCH-CERT

Targeting​ ​Teens with​ ​the​ ​Fake Sneaker​ ​Shops
12:20
12:20-13:30
Event Hall

Үдийн хоол

13:30
13:30 - 14:00
Event Hall

Pawel Pawlinski - CERT.PI

Threat​ ​monitoring -​ ​a​ ​national​ ​CERT perspective
14:00
14:00 - 14:30
Event Hall

И.Амгалан - Датаком​ ​ХХК Систем Технологийн алба

CCTLD​ ​.MN Domain​ ​name abuse
15:00
15:00-15:20
Event Hall

Цайны​ ​завсарлага

15:20
15:20-15:40
15:40
15:40:16:00
16:00
16:00-16:20
16:20
16:20-16:40
17:00
17:00
Event Hall

Эхний өдрийн хаалт

08:30
08:30 - 09:00
Event Hall

Бүртгэл

09:00
09:00-09:30
Event Hall

Adli​ ​Wahad - Apnic

Using​ ​Honeypots for​ ​Learning​ ​& Detection
09:30
09:30-10:00
Event Hall

Ц.Ганболд - MNCERT/CC зөвлөх, FreeBSD committer

Practical Recording​ ​of​ ​All TTY​ ​Sessions
10:00
10:00-10:30
Event Hall

Irek​ ​​Parafjanczuk - TeamCymru

Who​ ​is​ ​behind​ ​the recent​ ​attack​ ​on Polish​ ​banking systems
10:30
10:30-10:50
Event Hall

Цайны​ ​завсарлага

10:50
10:50-11:20
Event Hall

Д.Даваатулга - Аюулгүй байдлын мэргэжилтэн

Data​ ​leak prevention
11:20
11:20-11:50
Event Hall

Б.Мөнхбаяр - Korea University

Malware​ ​detection
11:50
11:50-12:20
Event Hall

Г.Дашзэвэг - ШУТИС, МХТСургууль

Blockchain technology​ ​& Cryptocurrencies
12:20
12:20-13:30
Event Hall

Үдийн хоол

13:30
13:30-13:50
13:50
13:50-14:10
14:10
14:10-14:30
14:35
14:35-15:35
Сөүл танхим

Ө.Эсболд (Доктор, дэд профессор) - MNCERT/CC зөвлөх

Essential security​ ​utilities - training
15:40
15:40:16:40
Сөүл танхим

Г.Алтангэрэл - safebit

Practical Malware analysis - training

Харуул Занги 2017 төгсгөлийн шат

16:40
16:40-17:00
Event Hall

Харуулзанги 2017 Шагнал гардуулах ёслол

17:00
17:00
Event Hall

Өдөрлөгийн хаалт

MNSEC 2017

Интернэт, кибер ертөнцийн, тогтвортой, аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг APNIC, FIRST, TeamCymru, SWITCH- CERT, Arbor Networks, ForeScout, Fortinet, Micro Focus, PaloAlto Networks, Sophos, TrendMicro зэрэг олон улсын байгууллагуудын аюулгүй байдлын мэргэжилтэн, судлаачид MNSEC2017 арга хэмжээнд оролцож, олон улсад болон Монгол улсад болсон сүүлийн үеийн халдлагын шинжилгээ, судалгааны үр дүнг танилцуулж, тэдгээрээс сэргийлэх арга, мэдлэг, зөвлөгөөг өгөх болно.

Ивээн тэтгэгчид

Интернет спонсор

Хаяг, байршил


Цахим мэдээллийн аюулгүй байдлын MNSEC 2017 уулзалт, өдөрлөг 9-р сарын 28, 29 - нд болно.

The corporate convention center

Mahatma Gandhi street-39, Khan uul district-15 Ulaanbaatar, Mongolia 17011

Зам харах
© MNSEC 2017

Арга хэмжээний зохион байгуулагч MNCERT/CC.