MNSEC 2016

Цахим мэдээллийн аюулгүй байдлын “MNSEC 2016” уулзалт өдөрлөг.

Хэзээ

2016 оны 9-р сарын 28-29
09:00 цагт

Хаана

CORPORATE HOTEL & CONVENTION CENTER
Event hall

MNSEC 2016 арга хэмжээндээ бүртгүүлээрэй

Бүртгэл дууссан

MNSEC 2016
Цахим мэдээллийн аюулгүй байдлын уулзалт өдөрлөгийн танилцуулга

Цахим аюулгүй байдлын чиглэлээр олон улсын болон дотоодын мэргэжилтнүүдтэй мэдээлэл, мэдлэг чадвараа солилцох, арга туршлагаа хуваалцах, шинэ шийдэл, технологитой танилцах боломжуудыг хамруулсан “MNSEC 2016” уулзалт семинарыг 9 дүгээр сарын 28-29 -ны өдрүүдэд Corporate convention center - т зохион байгуулах гэж байна.

Арга хэмжээ

“Харуул Занги 2016” ухамсарт хакерын тэмцээн, илтгэл танилцуулга, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний танилцуулга, Воркшоп

Зохион байгуулагчид

"MNCERT/CC" - ”Цахим аюулгүй байдлын мэдээлэл удирдлагын төв” ТББ, "ҮНДЭСНИЙ ДАТА ТӨВ" УТҮГ, “ТРИДУМ” ХХК

Ерөнхий ивээн тэтгэгч

“ТРИДУМ” ХХК - Цахим мэдээллийн аюулгүй байдлын “Харуул Занги” ёс зүйт хакерын тэмцээнийг 4 дэх жилдээ ивээн тэтгэгчээр оролцож байна

Илтгэгчид

7 орны 17 илтгэгч

Санж
Нацагдорж

Тридум

Зөвлөх

Welland
Chu

Thales e-Security

Regional Sales Director

Jacomo
Piccolini

Team Cymru

Security Specialist

Han
Yu

Cisco Systems

Advanced Security Engineer

Shaun
Chen

Vormetric

Security Architect

Баянбилэг
Төрбат

"MNCERT/CC"

Гүйцэтгэх захирал

Оюунбаяр
Энхбат

Skytel

Хэлтсийн менежер

Mikhail
Poltavets

Diebold Nixdorf

Information Security Expert

Gavin
Chow

Fortinet

Network and Secuirty Strategist.

Пагва
Энхсайхан

Unitel

Мэдээллийн аюулгүй байдлын хэлтсийн менежер

Ганболд
Чинзориг

МТ Судлаач

Vicky
Ray

PaloAlto Networks Unit 42

Senior Threat Intelligence Analyst

Ганбаатар
Сандагсүрэн

Мобиком

МС хэлтсийн менежер

Michael
Hausding

SWITCH-CERT /Switzerland/

Security Specialist

Молтов
Батмөнх

Үндэсний дата төв

Систем, DB администратор

Цагаанхүү
Ганболд

Сургалт 2.

Аюулгүй байдал судлаач

Adli
Wahid

APNIC

Board member of FIRST /FIRST-ын удирдах зөвлөлийн гишүүн/

Dr.Shinichi
Horata

JPCERT/CC

Information security analyst

Өнөрхаан
Эсболд

"MNCERT/CC"

Доктор, дэд профессор

Albert
Cheng

Unisys

Regional Sales Director

Хөтөлбөр

Хоёр өдөр буюу нийт 16 цаг мэдээллийн аюулгүй байдлыг хэлэлцэнэ.

08:30

Бүртгэл

09:30

Нээлт, Keynote

С.Нацагдорж
Тридум зөвлөх

10:00 – 10:30

Илтгэл-1. Security - Key to Business Growth and Profitability

Welland Chu
Thales e-Security

Security - Key to Business Growth and Profitability

10:30 - 11:00

Илтгэл-2. Monetizing malware - a case study

Jacomo Piccolini
Team Cymru

Monetizing malware - a case study

11:00 - 11:20

Цайны завсарлага

11:20 - 11:50

Илтгэл-3. Cisco Systems

Han Yu
Cisco Systems

Илтгэл-3 сэдэв

11:50 - 12:20

Илтгэл-4. SOC байгуулах нь

Г.Сандагсүрэн
Мобиком

Soc байгуулах нь

12:20 - 12:50

Илтгэл-5. MNCER/CC үйл ажиллагааны тайлан илтгэл.

Б.Төрбат
"MNCERT/CC"

MNCER/CC үйл ажиллагааны тайлан илтгэл.

12:50 - 13:30

Үдийн хоолны завсарлага

13:30 – 14:00

Илтгэл-6. Утасгүй сүлжээний эмзэг байдал ба түүний эрсдэлүүд

О.Энхбат
Аюулгүй байдал судлаач

Утасгүй сүлжээний эмзэг байдал ба түүний эрсдэлүүд

14:00 - 14:30

Илтгэл-7. Diebold Nixdorf

Mikhail Poltavets
Diebold Nixdorf

Илтгэл-7 сэдэв

14:30 - 15:00

Илтгэл-8. Threat telemetry from the perspective of FortiGuard Labs

Gavin Chow
FORTINET

As we move into the second half of the year 2016, cybersecurity threats continue to disrupt businesses and private lives with no signs of slowing down.

In this presentation, we’ll cover FortiGuard Lab's 2016 threat predictions and threat telemetry derived from our over 2 million sensors located around the globe.

We’ll also talk about several case studies from our lab’s threat intelligence group about characteristics of real world malware that were picked up from our sensors.

Finally, we’ll explore how our labs transform all the information we have into actionable threat intelligence.

15:00 - 15:20

Цайны завсарлага

15:20 - 15:50

Тоглоом, Үзэгчдийн дундах тэмцээн

15:50 – 16:20

Илтгэл-9. Цахим аюулгүй байдлын жишээ "Phishing/Ransomware"

П.Энхсайхан
Unitel

Цахим аюулгүй байдлын жишээ "Phishing/Ransomware"

16:20 – 17:00

Хэлэлцүүлэг

09:00 – 09:30

Илтгэл-1. Монголын интернетийн хэрэглээ

Г.Чинзориг
МТ/МАБ

Монголын интернетийн хэрэглээ

09:30 – 10:00

Илтгэл-2. Cyber espionage in Asia & Mongolia

Vicky Ray
Palo Alto – Unit 42

Cyber espionage in Asia & Mongolia

10:00 – 10:30

Илтгэл-3. Vormetric

Shaun Chen
Vormetric

Илтгэл-4 сэдэв

ХАРУУЛ
ЗАНГИ
2016
СҮҮЛИЙН
ШАТ

10:30 – 11:00

Илтгэл-4. Collaboration as the Key to Keep a Nation Safe

Michael Hausding
SWITCH-CERT /Switzerland/

Collaboration as the Key to Keep a Nation Safe

11:00 – 12:00<

Сургалт-1. Metasploit

М.Батмөнх
Үндэсний дата төв

29-ний өглөө бүртгэнэ

Үдийн хоолны завсарлага

12:00 – 13:00<

Сургалт-2. Open source log management

Ц.Ганболд
Аюулгүй байдал судлаач

29-ны өглөө бүртгэнэ

13:00 – 13:30

Илтгэл-5. Increasing security incident response capabilities in the Asia Pacific region

Adli Wahid
APNIC

Abstract:

Incident response is an important element of any security strategies or program for organisations and nations. The lack of capabilities in this domain translate to vulnerabilities not managed in a timely manner and security incidents that have damaging impact to organizations. I this talk I will give some perspective on efforts carried out by APNIC & FIRST to enable this capabilities. It will look into current activities and areas where there are opportunities for stronger collaboration. Finally, the talk will also highlight challenges and recommended way

13:30 – 14:00

Илтгэл-6. Software Define Security

Albert Cheng
Unisys

Сэдэв

14:00 – 14:30

Илтгэл-7. IoT issues, Asruex malware and sinkhole

Dr.Shinichi Horata
JPCERT/CC

IoT issues, Asruex malware and sinkhole

14:30 – 15:00

Илтгэл-8. Network Traffic Analysis

Ө.Эсболд
Доктор, дэд профессор

Network Traffic Analysis

15:00

Өдөрлөгийн хаалт, ёслолын арга хэмжээ

Энэ өдөрлөг яагаад чухал вэ?

Мэдээллийн технологийн үсрэнгүй хөгжил нь ямар ч салбарыг хөгжүүлэгч, хурдасгагч гол хүчин зүйлд тооцогдож байгаа өнөө үед цахим мэдээллийн хэрэглээ, ашиглалт өдөр ирэх тусам нэмэгдсээр байгаа ба үүнийг дагаад цахим мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах хэрэгцээ шаардлага нэн чухалд тооцогдож байна. Ялангуяа сүүлийн жилүүдэд банк санхүүгийн байгууллагуудыг чиглэсэн халдлагууд ихээр гарах боллоо. Иймд цахим мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангахад чадвартай хүний нөөц, хууль, эрх зүйн тогтвортой орчин, техник хангамж, тоног төхөөрөмжийн иж бүрэн шийдэл голлох үүргийг гүйцэтгэх хэдий ч хувьсан хөгжиж буй цахим технологи хэрэглээнд нийцүүлэн өөрчлөгдөн хөгжих нь нэн шаардлагатай юм.

Хэлэлцүүлэг

Аюулгүй байдлын хэлэлцүүлэг болно.

“Харуул Занги 2016”

4 дэх жилдээ зохион байгуулагдаж буй “Харуул Занги 2016” цахим аюулгүй байдлын тэмцээний финалын шат.

Илтгэл танилцуулга

7 орны 17 аюулгүй байдлын мэргэжилтэн, судлаачид MNSEC2016 арга хэмжээнд оролцож, Олон улсад болон Монгол улсад болсон сүүлийн үеийн халдлагын шинжилгээ, судалгааны үр дүнг танилцуулж, тэдгээрээс сэргийлэх арга, мэдлэг, зөвлөгөөг өгөх болно..

Сургалт, Туршилт

Малтего, Грейлог - ийн сургалт, Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр бүтээгдэхүүн үйлчилгээний танилцуулга, бодит туршилтууд

Бүртгэл

9 -р сарын 26 -ныг хүртэл бүртгэл үргэлжилнэ.

  • "CORPORATE HOTEL CONVENTION CENTER" - ийн 2 давхарын "EVENT HALL" -д зохион байгуулагдана.
  • Хүний тоо хягаартай нийт 200 хүн оролцоно. Үүнээс 150 хүнийг онлайн бүртгэлээр авна.
  • 2 сургалтад нийтдээ 40 хүнийг хамруулна. Өдөрлөгийн 2 дахь өдрийн өглөө бүртгэнэ.
  • Таны оруулсан мэдээлэл алдаатай байвал түүнээс хамааран бүртгэл амжилтгүй болох магадлалтай.

Бүртгэл дууссан

Ивээн тэтгэгч, зохион байгуулагчид

Ерөнхий ивээн тэтгэгч Тридум ХХК. Зочлох

Хаяг байршил

THE CORPORATE CONVENTION CENTER EVENT HALL

Цахим мэдээллийн аюулгүй байдлын MNSEC 2016 уулзалт, өдөрлөг 9-р сарын 28, 29 - нд "The Corporate Hotel & Convention Centre᠌" - ийн 2 давхарт болно
Энэхүү үйл ажиллагаанд оролцохыг хүссэн, сонирхсон хэн бүхэнд бид үргэлж нээлттэй.

Хаяг

THE CORPORATE CONVENTION CENTER

Mahatma Gandhi street-39, Khan uul district-15

Ulaanbaatar, Mongolia 17011

Биднийг дагаарай

Олон нийтийн сүлжээгээр биднийг дагаж шинэ мэдээлэл аваарай